آخرین رویدادهای شبکه اجتماعی بیار

snadimi

سلام snadimi عزیز


ورودتو به خانواده بیار ، صمیمانه تبریک می گیم.

سلام snadimi عزیز

ورودتو به خانواده بیار ، صمیمانه تبریک می گیم.

volcano

سلام volcano عزیز


ورودتو به خانواده بیار ، صمیمانه تبریک می گیم.

سلام volcano عزیز

ورودتو به خانواده بیار ، صمیمانه تبریک می گیم.

s13891363

سلام s13891363 عزیز


ورودتو به خانواده بیار ، صمیمانه تبریک می گیم.

سلام s13891363 عزیز

ورودتو به خانواده بیار ، صمیمانه تبریک می گیم.

mrahimi97

سلام mrahimi97 عزیز


ورودتو به خانواده بیار ، صمیمانه تبریک می گیم.

سلام mrahimi97 عزیز

ورودتو به خانواده بیار ، صمیمانه تبریک می گیم.

atrinh

سلام atrinh عزیز


ورودتو به خانواده بیار ، صمیمانه تبریک می گیم.

سلام atrinh عزیز

ورودتو به خانواده بیار ، صمیمانه تبریک می گیم.

عبدالرضا مدیری

سلام arashmdr عزیز


ورودتو به خانواده بیار ، صمیمانه تبریک می گیم.

سلام arashmdr عزیز

ورودتو به خانواده بیار ، صمیمانه تبریک می گیم.

Nilay

سلام Nilay عزیز


ورودتو به خانواده بیار ، صمیمانه تبریک می گیم.

سلام Nilay عزیز

ورودتو به خانواده بیار ، صمیمانه تبریک می گیم.

Omid17400

سلام Omid17400 عزیز


ورودتو به خانواده بیار ، صمیمانه تبریک می گیم.

سلام Omid17400 عزیز

ورودتو به خانواده بیار ، صمیمانه تبریک می گیم.

حامد مطوری

سلام حامد عزیز


ورودتو به خانواده بیار ، صمیمانه تبریک می گیم.

سلام حامد عزیز

ورودتو به خانواده بیار ، صمیمانه تبریک می گیم.

Baharekhorsi

سلام Baharekhorsi عزیز


ورودتو به خانواده بیار ، صمیمانه تبریک می گیم.

سلام Baharekhorsi عزیز

ورودتو به خانواده بیار ، صمیمانه تبریک می گیم.

mohajer137860

سلام mohajer137860 عزیز


ورودتو به خانواده بیار ، صمیمانه تبریک می گیم.

سلام mohajer137860 عزیز

ورودتو به خانواده بیار ، صمیمانه تبریک می گیم.

Saeedmo

سلام Saeedmo عزیز


ورودتو به خانواده بیار ، صمیمانه تبریک می گیم.

سلام Saeedmo عزیز

ورودتو به خانواده بیار ، صمیمانه تبریک می گیم.

حمیدرضا خدیوی

سلام حمیدرضا عزیز


ورودتو به خانواده بیار ، صمیمانه تبریک می گیم.

سلام حمیدرضا عزیز

ورودتو به خانواده بیار ، صمیمانه تبریک می گیم.

سوچلا
برنج از مهمترین غلات و اقلام غذایی جهان است
نیمی از جمعیت جهان ، به برنج به عنوان غذای اصلی وابسته هستند.
هم اکنون (ده ها هزار نوع برنج) در جهان وجود دارد ، شواهد پیدایشی نشان می دهد که برنج در 13500_8200 سال پیش در دره رودخانه پرل چین سرچشمه گرفته است.
پیشتر اسناد باستانشناسی حدس میزدند که برنج در دره رودخانه یانگ تسه در چین اهلی شده باشد.
برنج از آسیای شرقی به مناطق جنوبی تر و آسیای جنوبی گسترش یافت.
برنج توسط استعمارگران اروپایی از آسیای غربی به اروپا و آمریکا معرفی شد.
ارائه مرغوب ترین برنج های شمال کشور
سوچلا برنج اصیل ایرانی
#برنج_سوچلا #برنج_شمال #تاریخچه_برنج #برنج_ایرانی #برنج_طارم #برنج_هاشمی #سفارش_برنج #خرید_برنج #فروش_آنلاین_برنج
برنج از مهمترین غلات و اقلام غذایی جهان است نیمی از جمعیت جهان ، به برنج به عنوان غذای اصلی وابسته هستند. هم اکنون (ده ها هزار نوع برنج) در جهان وجود دارد ، شواهد پیدایشی نشان می دهد که برنج در 13500_8200 سال پیش در دره رودخانه پرل چین سرچشمه گرفته است. پیشتر اسناد باستانشناسی حدس میزدند که برنج در دره رودخانه یانگ تسه در چین اهلی شده باشد. برنج از آسیای شرقی به مناطق جنوبی تر و آسیای جنوبی گسترش یافت. برنج توسط استعمارگران اروپایی از آسیای غربی به اروپا و آمریکا معرفی شد. ارائه مرغوب ترین برنج های شمال کشور سوچلا برنج اصیل ایرانی #برنج_سوچلا #برنج_شمال #تاریخچه_برنج #برنج_ایرانی #برنج_طارم #برنج_هاشمی #سفارش_برنج #خرید_برنج #فروش_آنلاین_برنج
جاوید خسروی

سلام جاوید عزیز


ورودتو به خانواده بیار ، صمیمانه تبریک می گیم.

سلام جاوید عزیز

ورودتو به خانواده بیار ، صمیمانه تبریک می گیم.

Mrgh2817

سلام Mrgh2817 عزیز


ورودتو به خانواده بیار ، صمیمانه تبریک می گیم.

سلام Mrgh2817 عزیز

ورودتو به خانواده بیار ، صمیمانه تبریک می گیم.

mahnaz11

سلام mahnaz11 عزیز


ورودتو به خانواده بیار ، صمیمانه تبریک می گیم.

سلام mahnaz11 عزیز

ورودتو به خانواده بیار ، صمیمانه تبریک می گیم.

alinarges

سلام alinarges عزیز


ورودتو به خانواده بیار ، صمیمانه تبریک می گیم.

سلام alinarges عزیز

ورودتو به خانواده بیار ، صمیمانه تبریک می گیم.

Homasoleimani

سلام Homasoleimani عزیز


ورودتو به خانواده بیار ، صمیمانه تبریک می گیم.

سلام Homasoleimani عزیز

ورودتو به خانواده بیار ، صمیمانه تبریک می گیم.

apidi

سلام apidi عزیز


ورودتو به خانواده بیار ، صمیمانه تبریک می گیم.

سلام apidi عزیز

ورودتو به خانواده بیار ، صمیمانه تبریک می گیم.

کلیه حقوق این سایت برای شرکت هوش گستر ماهان محفوظ می باشد
Copyright © 2015 - 2018 iBiar.com