انتخاب آدرس
مرتب سازی

بررسی قیمت و خرید آنلاین شنیسل

تیبون استیک بدون ادویه و مواد افزودنی 1 کیلوگرمی دارا
350,000 تومان
شنیتسل ران با آرد مکزیکی 1میلوگرمی دارا
151,000 تومان
شنیتسل ران با آرد مکزیکی 500 گرمی دارا
75,500 تومان
شنیسل فیله مرغ با آرد مکزیکی 500 گرمی دارا
79,000 تومان
شنیسل فیله مرغ با آرد مکزیکی 1 کیلوگرمی دارا
158,000 تومان
شنیسل سینه مرغ با (آرد مکزیکی) 500 گرمی دارا
75,500 تومان
شنیسل سینه مرغ با (آرد مکزیکی) 1 کیلوگرمی دارا
151,000 تومان
راکلت مرغ قلبی کودک 1 کیلوگرمی دارا
130,000 تومان
راکلت مرغ قلبی کودک 500 گرمی دارا
65,000 تومان
ناگت مرغ ستاره ای کودک 1 کیلوگرمی دارا
130,000 تومان
ناگت مرغ ستاره ای کودک 500 گرمی دارا
65,000 تومان
شنیسل ماهی قزل آلا 500 گرمی دارا
90,000 تومان
شنیسل ماهی قزل آلا 1 کیلوگرمی دارا
180,000 تومان
شنیسل ماهی شیر 500 گرمی دارا
320,000 تومان
شنیسل ماهی شیر 1 کیلوگرمی دارا
640,000 تومان
میگو سوخاری 1 کیلوگرمی دارا
450,000 تومان
شنیسل پاچینی 500 گرمی دارا
55,000 تومان
52,250 تومان
شنیسل پاچینی 1 کیلوگرمی دارا
110,000 تومان
104,500 تومان
کوردن بلو 500 گرمی دارا
82,500 تومان
کوردن بلو 1 کیلوگرمی دارا
165,000 تومان
شنیسل فیله مرغ اسپایسی 500 گرمی دارا
81,000 تومان
شنیسل فیله مرغ اسپایسی 1 کیلوگرمی دارا
162,000 تومان
153,900 تومان
شنیسل فیله مرغ با آرد ذرت 500 گرمی دارا
79,000 تومان
شنیسل فیله مرغ با آرد ذرت 1 کیلوگرمی دارا
158,000 تومان
شنیسل فیله مرغ آرد گندم 500 گرمی دارا
79,000 تومان
شنیسل فیله مرغ آرد گندم 1 کیلوگرمی دارا
158,000 تومان
شنیسل ران مرغ با آرد گندم 500 گرمی دارا
75,500 تومان
شنیسل ران مرغ با آرد گندم 1 کیلوگرمی دارا
151,000 تومان
شنیسل ران مرغ با آرد سوخاری 1 کیلوگرمی دارا
151,000 تومان
143,450 تومان
شنیسل سینه مرغ با آرد گندم 500 گرمی دارا
75,500 تومان
71,725 تومان
کلیه حقوق این سایت برای شرکت هوش و دانش سپهر محفوظ می باشد
Copyright © 2015 - 2024 iBiar.com