انتخاب آدرس
مرتب سازی

بررسی قیمت و خرید آنلاین شنیسل

تیبون استیک بدون ادویه و مواد افزودنی 1 کیلوگرمی دارا
305,000 تومان
شنیتسل ران با آرد مکزیکی 1میلوگرمی دارا
145,000 تومان
شنیتسل ران با آرد مکزیکی 500 گرمی دارا
72,500 تومان
شنیسل فیله مرغ با آرد مکزیکی 500 گرمی دارا
39,500 تومان
شنیسل فیله مرغ با آرد مکزیکی 1 کیلوگرمی دارا
79,000 تومان
شنیسل سینه مرغ با (آرد مکزیکی) 500 گرمی دارا
68,000 تومان
شنیسل سینه مرغ با (آرد مکزیکی) 1 کیلوگرمی دارا
136,000 تومان
راکلت مرغ قلبی کودک 1 کیلوگرمی دارا
99,000 تومان
راکلت مرغ قلبی کودک 500 گرمی دارا
59,500 تومان
ناگت مرغ ستاره ای کودک 1 کیلوگرمی دارا
102,000 تومان
ناگت مرغ ستاره ای کودک 500 گرمی دارا
51,000 تومان
شنیسل ماهی قزل آلا 500 گرمی دارا
80,000 تومان
شنیسل ماهی قزل آلا 1 کیلوگرمی دارا
160,000 تومان
شنیسل ماهی شیر 500 گرمی دارا
250,000 تومان
شنیسل ماهی شیر 1 کیلوگرمی دارا
500,000 تومان
میگو سوخاری 1 کیلوگرمی دارا
450,000 تومان
شنیسل پاچینی 500 گرمی دارا
45,500 تومان
43,225 تومان
شنیسل پاچینی 1 کیلوگرمی دارا
91,000 تومان
86,450 تومان
کوردن بلو 500 گرمی دارا
51,000 تومان
کوردن بلو 1 کیلوگرمی دارا
102,000 تومان
شنیسل فیله مرغ اسپایسی 500 گرمی دارا
74,750 تومان
شنیسل فیله مرغ اسپایسی 1 کیلوگرمی دارا
149,500 تومان
142,025 تومان
شنیسل فیله مرغ با آرد ذرت 500 گرمی دارا
73,500 تومان
شنیسل فیله مرغ با آرد ذرت 1 کیلوگرمی دارا
147,000 تومان
شنیسل فیله مرغ آرد گندم 500 گرمی دارا
73,500 تومان
شنیسل فیله مرغ آرد گندم 1 کیلوگرمی دارا
147,000 تومان
شنیسل ران مرغ با آرد گندم 500 گرمی دارا
72,500 تومان
شنیسل ران مرغ با آرد گندم 1 کیلوگرمی دارا
145,000 تومان
شنیسل ران مرغ با آرد سوخاری 1 کیلوگرمی دارا
145,000 تومان
137,750 تومان
شنیسل سینه مرغ با آرد گندم 500 گرمی دارا
68,000 تومان
64,600 تومان
کلیه حقوق این سایت برای شرکت هوش و دانش سپهر محفوظ می باشد
Copyright © 2015 - 2022 iBiar.com