انتخاب فروشگاه
برای مشاهده تخفیف های بیار نزدیک ترین فروشگاه را انتخاب کنید
انتخاب فروشگاه
مرتب سازی
سینه بدون پوست 500 گرمی دارا
13,900 تومان
سینه بدون پوست 1 کیلوگرمی دارا
21,600 تومان
ران بدون پوست 1 کیلوگرمی دارا
21,600 تومان
ران بدون پوست 500 گرمی دارا
10,800 تومان
ماهیچه مرغ بدون پوست 1 کیلوگرمی دارا
24,900 تومان
ماهیچه مرغ بدون پوست 500 گرمی دارا
12,450 تومان
مرغ 8 تکه دارا
20,000 تومان
مرغ پاک شده بدون پوست 1 کیلوگرمی دارا
20,000 تومان
سر فیله ران 1 کیلوگرمی دارا
24,900 تومان
سر فیله ران 500 گرمی دارا
12,450 تومان
کتف مرغ 1 کیلوگرمی دارا
21,200 تومان
کتف مرغ 500 گرمی دارا
7,950 تومان
بال 1 کیلوگرمی دارا
15,000 تومان
بال 500 گرمی دارا
7,700 تومان
شنیسل ران (بدون آرد) 1 کیلوگرمی دارا
31,100 تومان
شنیسل ران (بدون آرد) 500 گرمی دارا
12,500 تومان
شنیسل سینه (بدون آرد) 1 کیلوگرمی دارا
24,900 تومان
شنیسل سینه (بدون آرد) 500 گرمی دارا
12,450 تومان
چیکن استراگانف 1 کیلوگرمی دارا
28,500 تومان
چیکن استرگانف 500 گرمی دارا
14,600 تومان
سینه استیکی 1 کیلوگرمی دارا
28,500 تومان
سینه استیکی 500 گرمی دارا
14,250 تومان
مرغ چرخ کرده 1 کیلوگرمی دارا
21,000 تومان
مرغ چرخ کرده 500 گرمی دارا
10,500 تومان
جوجه سینه (بی ادویه) 1 کیلوگرمی دارا
27,000 تومان
جوجه سینه (بی ادویه) 500 گرمی دارا
20,500 تومان
مرغ پاک شده با پوست 1 کیلوگرمی دارا
19,000 تومان
گردن مرغ 1 کیلوگرمی دارا
5,500 تومان
گردن مرغ 500 گرمی دارا
2,750 تومان
فیله مرغ 1 کیلوگرمی دارا
25,900 تومان
کلیه حقوق این سایت برای شرکت هوش گستر ماهان محفوظ می باشد
Copyright © 2015 - 2019 iBiar.com