انتخاب فروشگاه
برای مشاهده تخفیف های بیار نزدیک ترین فروشگاه را انتخاب کنید
انتخاب فروشگاه
مرتب سازی
گوشت سینه بدون پوست 500 گرمی دارا
12,250 تومان
گوشت سینه بدون پوست مرغ 1 کیلوگرمی دارا
24,500 تومان
گوشت ران بدون پوست 1 کیلوگرمی دارا
27,300 تومان
گوشت ران بدون پوست مرغ 500 گرمی دارا
13,650 تومان
ماهیچه مرغ بدون پوست 1 کیلوگرمی دارا
28,800 تومان
گوشت ماهیچه مرغ بدون پوست 500 گرمی دارا
14,400 تومان
مرغ 8 تکه دارا
22,900 تومان
گوشت مرغ پاک شده بدون پوست 1 کیلوگرمی دارا
22,200 تومان
گوشت سر فیله ران مرغ 1 کیلوگرمی دارا
30,600 تومان
گوشت سر فیله ران مرغ 500 گرمی دارا
15,300 تومان
کتف مرغ 1 کیلوگرمی دارا
18,000 تومان
کتف مرغ 500 گرمی دارا
9,000 تومان
بال مرغ 1 کیلوگرمی دارا
19,500 تومان
بال مرغ 500 گرمی دارا
9,750 تومان
شنیسل ران (بدون آرد) 1 کیلوگرمی دارا
35,200 تومان
شنیسل ران (بدون آرد) 500 گرمی دارا
17,600 تومان
شنیسل سینه (بدون آرد) 1 کیلوگرمی دارا
31,600 تومان
شنیسل سینه (بدون آرد) 500 گرمی دارا
15,800 تومان
چیکن استراگانف 1 کیلوگرمی دارا
38,300 تومان
چیکن استرگانف 500 گرمی دارا
19,150 تومان
گوشت سینه استیکی مرغ 1 کیلوگرمی دارا
33,000 تومان
گوشت سینه استیکی مرغ 500 گرمی دارا
16,500 تومان
گوشت مرغ چرخ کرده 1 کیلوگرمی دارا
34,500 تومان
گوشت مرغ چرخ کرده 500 گرمی دارا
17,250 تومان
جوجه سینه (بی ادویه) 1 کیلوگرمی دارا
34,000 تومان
جوجه سینه (بی ادویه) 500 گرمی دارا
17,000 تومان
گوشت مرغ پاک شده با پوست 1 کیلوگرمی دارا
19,000 تومان
گردن مرغ 1 کیلوگرمی دارا
5,500 تومان
گردن مرغ 500 گرمی دارا
2,750 تومان
گوشت فیله مرغ 1 کیلوگرمی دارا
34,500 تومان
کلیه حقوق این سایت برای شرکت هوش گستر ماهان محفوظ می باشد
Copyright © 2015 - 2019 iBiar.com