انتخاب آدرس
مرتب سازی

بررسی قیمت و خرید آنلاین کباب

فیله کبابی گوساله 1 کیلوگرمی دارا
463,000 تومان
فیله کبابی گوساله 500 گرمی دارا
231,500 تومان
قزل آلا کبابی 1 کیلوگرمی دارا
185,000 تومان
قزل آلا کبابی 500 گرمی دارا
92,500 تومان
میگو کبابی 1 کیلوگرمی دارا
480,000 تومان
میگو کبابی 500 گرمی دارا
240,000 تومان
کباب لقمه بسته بندی شده 500 گرمی دارا
61,000 تومان
کباب زغالی 1 کیلوگرمی دارا
254,000 تومان
کباب زغالی 500 گرمی دارا
127,000 تومان
کباب بختیاری 1 کیلوگرمی دارا
285,000 تومان
کباب بختیاری 500 گرمی دارا
142,500 تومان
کباب شاندیزی 1 کیلوگرمی دارا
336,000 تومان
کباب شاندیزی 500 گرمی دارا
168,000 تومان
کباب بلغاری 1 کیلوگرمی دارا
365,000 تومان
کباب بلغاری 500 گرمی دارا
182,500 تومان
کباب بره با استخوان 1 کیلوگرمی دارا
330,000 تومان
کباب بره با استخوان 500 گرمی دارا
165,000 تومان
کباب راسته گوسفندی 1 کیلوگرمی دارا
451,000 تومان
کباب راسته گوسفندی 500 گرمی دارا
225,500 تومان
کلیه حقوق این سایت برای شرکت هوش و دانش سپهر محفوظ می باشد
Copyright © 2015 - 2024 iBiar.com