انتخاب آدرس
مرتب سازی

بررسی قیمت و خرید آنلاین گوشت مرغ

گوشت سینه بدون پوست 500 گرمی دارا
56,000 تومان
گوشت سینه بدون پوست مرغ 1 کیلوگرمی دارا
112,000 تومان
گوشت ران بدون پوست 1 کیلوگرمی دارا
109,000 تومان
گوشت ران بدون پوست مرغ 500 گرمی دارا
54,500 تومان
ماهیچه مرغ بدون پوست 1 کیلوگرمی دارا
116,000 تومان
گوشت ماهیچه مرغ بدون پوست 500 گرمی دارا
58,000 تومان
گوشت سر فیله ران مرغ 1 کیلوگرمی دارا
116,000 تومان
گوشت سر فیله ران مرغ 500 گرمی دارا
58,000 تومان
کتف مرغ 1 کیلوگرمی دارا
109,000 تومان
کتف مرغ 500 گرمی دارا
54,500 تومان
بال مرغ 1 کیلوگرمی دارا
109,000 تومان
بال مرغ 500 گرمی دارا
54,500 تومان
شنیسل ران (بدون آرد) 1 کیلوگرمی دارا
156,000 تومان
شنیسل ران (بدون آرد) 500 گرمی دارا
78,000 تومان
چیکن استراگانف 1 کیلوگرمی دارا
173,000 تومان
چیکن استرگانف 500 گرمی دارا
78,000 تومان
گوشت سینه استیکی مرغ 1 کیلوگرمی دارا
156,000 تومان
گوشت سینه استیکی مرغ 500 گرمی دارا
86,500 تومان
گوشت مرغ چرخ کرده 1 کیلوگرمی دارا
156,000 تومان
گوشت مرغ چرخ کرده 500 گرمی دارا
86,500 تومان
جوجه سینه (بی ادویه) 1 کیلوگرمی دارا
156,000 تومان
جوجه سینه (بی ادویه) 500 گرمی دارا
78,000 تومان
گوشت فیله مرغ 1 کیلوگرمی دارا
162,000 تومان
گوشت فیله مرغ 500 گرمی دارا
81,000 تومان
کلیه حقوق این سایت برای شرکت هوش و دانش سپهر محفوظ می باشد
Copyright © 2015 - 2023 iBiar.com