انتخاب آدرس
مرتب سازی

بررسی قیمت و خرید آنلاین گوشت مرغ

گوشت سینه بدون پوست 500 گرمی دارا
49,250 تومان
گوشت سینه بدون پوست مرغ 1 کیلوگرمی دارا
98,500 تومان
گوشت ران بدون پوست 1 کیلوگرمی دارا
90,000 تومان
گوشت ران بدون پوست مرغ 500 گرمی دارا
45,000 تومان
ماهیچه مرغ بدون پوست 1 کیلوگرمی دارا
101,000 تومان
گوشت ماهیچه مرغ بدون پوست 500 گرمی دارا
50,500 تومان
گوشت سر فیله ران مرغ 1 کیلوگرمی دارا
101,000 تومان
گوشت سر فیله ران مرغ 500 گرمی دارا
50,500 تومان
کتف مرغ 1 کیلوگرمی دارا
99,000 تومان
کتف مرغ 500 گرمی دارا
49,500 تومان
بال مرغ 1 کیلوگرمی دارا
95,000 تومان
بال مرغ 500 گرمی دارا
47,500 تومان
شنیسل ران (بدون آرد) 1 کیلوگرمی دارا
145,000 تومان
شنیسل ران (بدون آرد) 500 گرمی دارا
72,500 تومان
چیکن استراگانف 1 کیلوگرمی دارا
145,000 تومان
چیکن استرگانف 500 گرمی دارا
72,500 تومان
گوشت سینه استیکی مرغ 1 کیلوگرمی دارا
145,000 تومان
گوشت سینه استیکی مرغ 500 گرمی دارا
72,500 تومان
گوشت مرغ چرخ کرده 1 کیلوگرمی دارا
145,000 تومان
گوشت مرغ چرخ کرده 500 گرمی دارا
72,500 تومان
جوجه سینه (بی ادویه) 1 کیلوگرمی دارا
145,000 تومان
جوجه سینه (بی ادویه) 500 گرمی دارا
72,500 تومان
گوشت فیله مرغ 1 کیلوگرمی دارا
149,500 تومان
گوشت فیله مرغ 500 گرمی دارا
74,750 تومان
کلیه حقوق این سایت برای شرکت هوش و دانش سپهر محفوظ می باشد
Copyright © 2015 - 2022 iBiar.com