انتخاب آدرس
مرتب سازی

بررسی قیمت و خرید آنلاین گوشت گوساله

گوشت قیمه گوساله 500 گرمی دارا
143,500 تومان
گوشت قیمه گوساله 1 کیلوگرمی دارا
287,000 تومان
گوشت خورشتی گوساله 500 گرمی دارا
143,500 تومان
گوشت مغز ران گوساله 500 گرمی دارا
136,000 تومان
گوشت مغز ران گوساله 1 کیلوگرمی دارا
272,000 تومان
گوشت ماهیچه گوساله با استخوان (اوسوبوکو) 500 گرمی دارا
136,000 تومان
گوشت ماهیچه گوساله با استخوان (اوسوبوکو) 1 کیلوگرمی دارا
272,000 تومان
گوشت ماهیچه گوساله بدون استخوان 500 گرمی دارا
143,500 تومان
گوشت ماهیچه گوساله بدون استخوان 1 کیلوگرمی دارا
287,000 تومان
گوشت راسته گوساله 1 کیلوگرمی دارا
385,000 تومان
گوشت فیله گوساله 500 گرمی دارا
231,500 تومان
بیف استراگانف 500 گرمی دارا
197,500 تومان
بیف استراگانف 1 کیلوگرمی دارا
395,000 تومان
بیفتک گوساله 500 گرمی دارا
197,500 تومان
بیفتک گوساله 1 کیلوگرمی دارا
395,000 تومان
کلیه حقوق این سایت برای شرکت هوش و دانش سپهر محفوظ می باشد
Copyright © 2015 - 2024 iBiar.com