انتخاب آدرس
مرتب سازی

بررسی قیمت و خرید آنلاین گوشت گوسفند

گوشت مغز ران گوسفندی پاک شده 500 گرمی دارا
129,500 تومان
گوشت مغز ران گوسفندی پاک شده 1 کیلوگرمی دارا
259,000 تومان
گوشت سرفیله ران گوسفندی 1 کیلوگرمی دارا
205,000 تومان
گوشت ران گوسفندی پاک شده 500 گرمی دارا
110,000 تومان
گوشت ران گوسفندی پاک شده 1 کیلوگرمی دارا
220,000 تومان
گوشت راسته گوسفند بدون استخوان 500 گرمی دارا
157,500 تومان
گوشت راسته گوسفند بدون استخوان 1 کیلوگرمی دارا
315,000 تومان
گوشت آبگوشتی 1 کیلوگرمی دارا
112,000 تومان
گوشت سردست گوسفندی پاک شده 1 کیلوگرمی دارا
206,000 تومان
گوشت گردن گوسفندی پاک کرده 1 کیلوگرمی دارا
152,000 تومان
گوشت سردست گوسفندی پاک نشده 1 کیلوگرمی دارا
285,000 تومان
گوشت قلوه گاه گوسفند 500 گرمی دارا
65,800 تومان
گوشت قلوه گاه گوسفند 1 کیلوگرمی دارا
131,500 تومان
گوشت دل و جگر و قلوه گوسفندی 1 کیلوگرمی دارا
185,000 تومان
گوشت راسته شاندیزی 500 گرمی دارا
130,000 تومان
گوشت راسته شاندیزی 1 کیلوگرمی دارا
260,000 تومان
کلیه حقوق این سایت برای شرکت هوش و دانش سپهر محفوظ می باشد
Copyright © 2015 - 2021 iBiar.com