انتخاب آدرس
مرتب سازی

بررسی قیمت و خرید آنلاین گوشت گوسفند

گوشت مغز ران گوسفندی پاک شده 500 گرمی دارا
120,500 تومان
گوشت مغز ران گوسفندی پاک شده 1 کیلوگرمی دارا
241,000 تومان
گوشت سرفیله ران گوسفندی 1 کیلوگرمی دارا
209,500 تومان
گوشت ران گوسفندی پاک شده 500 گرمی دارا
92,000 تومان
گوشت ران گوسفندی پاک شده 1 کیلوگرمی دارا
184,000 تومان
گوشت راسته گوسفند بدون استخوان 500 گرمی دارا
120,000 تومان
گوشت راسته گوسفند بدون استخوان 1 کیلوگرمی دارا
239,500 تومان
گوشت آبگوشتی 1 کیلوگرمی دارا
93,500 تومان
گوشت سردست گوسفندی پاک شده 1 کیلوگرمی دارا
184,000 تومان
گوشت گردن گوسفندی پاک کرده 500 گرمی دارا
63,500 تومان
گوشت گردن گوسفندی پاک کرده 1 کیلوگرمی دارا
127,000 تومان
گوشت سردست گوسفندی پاک نشده 1 کیلوگرمی دارا
250,000 تومان
گوشت قلوه گاه گوسفند 500 گرمی دارا
46,000 تومان
گوشت قلوه گاه گوسفند 1 کیلوگرمی دارا
92,000 تومان
گوشت دل و جگر و قلوه گوسفندی 1 کیلوگرمی دارا
192,500 تومان
گوشت راسته شاندیزی 500 گرمی دارا
87,000 تومان
گوشت راسته شاندیزی 1 کیلوگرمی دارا
174,000 تومان
کلیه حقوق این سایت برای شرکت هوش و دانش سپهر محفوظ می باشد
Copyright © 2015 - 2021 iBiar.com