انتخاب آدرس
مرتب سازی

بررسی قیمت و خرید آنلاین گوشت گوسفند

گوشت مغز ران گوسفندی پاک شده 500 گرمی دارا
235,000 تومان
گوشت مغز ران گوسفندی پاک شده 1 کیلوگرمی دارا
422,000 تومان
گوشت سرفیله ران گوسفندی 1 کیلوگرمی دارا
375,000 تومان
گوشت ران گوسفندی پاک شده 500 گرمی دارا
187,500 تومان
گوشت ران گوسفندی پاک شده 1 کیلوگرمی دارا
375,000 تومان
گوشت راسته گوسفند بدون استخوان 500 گرمی دارا
220,500 تومان
گوشت راسته گوسفند بدون استخوان 1 کیلوگرمی دارا
441,000 تومان
گوشت آبگوشتی 1 کیلوگرمی دارا
218,000 تومان
گوشت سردست گوسفندی پاک شده 1 کیلوگرمی دارا
355,000 تومان
گوشت گردن گوسفندی پاک کرده 1 کیلوگرمی دارا
245,000 تومان
گوشت سردست گوسفندی پاک نشده 1 کیلوگرمی دارا
282,000 تومان
گوشت قلوه گاه گوسفند 500 گرمی دارا
109,000 تومان
گوشت قلوه گاه گوسفند 1 کیلوگرمی دارا
198,000 تومان
گوشت دل و جگر و قلوه گوسفندی 1 کیلوگرمی دارا
360,000 تومان
گوشت راسته شاندیزی 500 گرمی دارا
168,000 تومان
گوشت راسته شاندیزی 1 کیلوگرمی دارا
336,000 تومان
کلیه حقوق این سایت برای شرکت هوش و دانش سپهر محفوظ می باشد
Copyright © 2015 - 2024 iBiar.com