انتخاب آدرس
مرتب سازی

بررسی قیمت و خرید آنلاین شنیسل

تیبون استیک بدون ادویه و مواد افزودنی 1 کیلوگرمی دارا
156,500 تومان
شنیتسل ران با آرد مکزیکی 1میلوگرمی دارا
73,000 تومان
69,350 تومان
شنیتسل ران با آرد مکزیکی 500 گرمی دارا
36,500 تومان
34,675 تومان
شنیسل فیله مرغ با آرد مکزیکی 500 گرمی دارا
39,500 تومان
شنیسل فیله مرغ با آرد مکزیکی 1 کیلوگرمی دارا
79,000 تومان
شنیسل سینه مرغ با (آرد مکزیکی) 500 گرمی دارا
37,400 تومان
35,530 تومان
شنیسل سینه مرغ با (آرد مکزیکی) 1 کیلوگرمی دارا
74,800 تومان
71,060 تومان
راکلت مرغ قلبی کودک 1 کیلوگرمی دارا
56,300 تومان
53,485 تومان
راکلت مرغ قلبی کودک 500 گرمی دارا
28,150 تومان
26,743 تومان
ناگت مرغ ستاره ای کودک 1 کیلوگرمی دارا
54,200 تومان
ناگت مرغ ستاره ای کودک 500 گرمی دارا
27,100 تومان
شنیسل ماهی قزل آلا 500 گرمی دارا
37,750 تومان
شنیسل ماهی قزل آلا 1 کیلوگرمی دارا
75,500 تومان
شنیسل ماهی شیر 500 گرمی دارا
122,500 تومان
شنیسل ماهی شیر 1 کیلوگرمی دارا
245,000 تومان
میگو سوخاری 1 کیلوگرمی دارا
185,000 تومان
شنیسل پاچینی 500 گرمی دارا
26,500 تومان
25,175 تومان
شنیسل پاچینی 1 کیلوگرمی دارا
52,500 تومان
49,875 تومان
کوردن بلو 500 گرمی دارا
31,500 تومان
کوردن بلو 1 کیلوگرمی دارا
63,000 تومان
شنیسل فیله مرغ اسپایسی 500 گرمی دارا
39,500 تومان
شنیسل فیله مرغ اسپایسی 1 کیلوگرمی دارا
79,000 تومان
75,050 تومان
شنیسل فیله مرغ با آرد ذرت 500 گرمی دارا
39,500 تومان
شنیسل فیله مرغ با آرد ذرت 1 کیلوگرمی دارا
79,000 تومان
شنیسل فیله مرغ آرد گندم 500 گرمی دارا
39,500 تومان
شنیسل فیله مرغ آرد گندم 1 کیلوگرمی دارا
79,000 تومان
شنیسل ران مرغ با آرد گندم 500 گرمی دارا
36,500 تومان
شنیسل ران مرغ با آرد گندم 1 کیلوگرمی دارا
73,000 تومان
شنیسل ران مرغ با آرد سوخاری 1 کیلوگرمی دارا
73,000 تومان
69,350 تومان
شنیسل سینه مرغ با آرد گندم 500 گرمی دارا
37,400 تومان
35,530 تومان
کلیه حقوق این سایت برای شرکت هوش و دانش سپهر محفوظ می باشد
Copyright © 2015 - 2021 iBiar.com