انتخاب آدرس
مرتب سازی

بررسی قیمت و خرید آنلاین شنیسل

تیبون استیک بدون ادویه و مواد افزودنی 1 کیلوگرمی دارا
205,000 تومان
شنیتسل ران با آرد مکزیکی 1میلوگرمی دارا
76,000 تومان
72,200 تومان
شنیتسل ران با آرد مکزیکی 500 گرمی دارا
38,000 تومان
36,100 تومان
شنیسل فیله مرغ با آرد مکزیکی 500 گرمی دارا
39,500 تومان
شنیسل فیله مرغ با آرد مکزیکی 1 کیلوگرمی دارا
79,000 تومان
شنیسل سینه مرغ با (آرد مکزیکی) 500 گرمی دارا
37,500 تومان
35,625 تومان
شنیسل سینه مرغ با (آرد مکزیکی) 1 کیلوگرمی دارا
75,000 تومان
71,250 تومان
راکلت مرغ قلبی کودک 1 کیلوگرمی دارا
64,000 تومان
60,800 تومان
راکلت مرغ قلبی کودک 500 گرمی دارا
32,000 تومان
30,400 تومان
ناگت مرغ ستاره ای کودک 1 کیلوگرمی دارا
69,000 تومان
ناگت مرغ ستاره ای کودک 500 گرمی دارا
34,500 تومان
شنیسل ماهی قزل آلا 500 گرمی دارا
66,500 تومان
شنیسل ماهی قزل آلا 1 کیلوگرمی دارا
133,000 تومان
شنیسل ماهی شیر 500 گرمی دارا
210,000 تومان
شنیسل ماهی شیر 1 کیلوگرمی دارا
420,000 تومان
میگو سوخاری 1 کیلوگرمی دارا
400,000 تومان
شنیسل پاچینی 500 گرمی دارا
29,000 تومان
27,550 تومان
شنیسل پاچینی 1 کیلوگرمی دارا
58,500 تومان
55,575 تومان
کوردن بلو 500 گرمی دارا
34,500 تومان
کوردن بلو 1 کیلوگرمی دارا
69,000 تومان
شنیسل فیله مرغ اسپایسی 500 گرمی دارا
41,000 تومان
شنیسل فیله مرغ اسپایسی 1 کیلوگرمی دارا
82,000 تومان
77,900 تومان
شنیسل فیله مرغ با آرد ذرت 500 گرمی دارا
39,500 تومان
شنیسل فیله مرغ با آرد ذرت 1 کیلوگرمی دارا
79,000 تومان
شنیسل فیله مرغ آرد گندم 500 گرمی دارا
39,500 تومان
شنیسل فیله مرغ آرد گندم 1 کیلوگرمی دارا
75,000 تومان
شنیسل ران مرغ با آرد گندم 500 گرمی دارا
37,500 تومان
شنیسل ران مرغ با آرد گندم 1 کیلوگرمی دارا
75,000 تومان
شنیسل ران مرغ با آرد سوخاری 1 کیلوگرمی دارا
75,000 تومان
71,250 تومان
شنیسل سینه مرغ با آرد گندم 500 گرمی دارا
37,500 تومان
35,625 تومان
کلیه حقوق این سایت برای شرکت هوش و دانش سپهر محفوظ می باشد
Copyright © 2015 - 2022 iBiar.com