انتخاب آدرس
مرتب سازی

بررسی قیمت و خرید آنلاین گوشت گوساله

گوشت قیمه گوساله 500 گرمی دارا
99,000 تومان
گوشت قیمه گوساله 1 کیلوگرمی دارا
197,500 تومان
گوشت خورشتی گوساله 500 گرمی دارا
99,000 تومان
گوشت سردست گوساله 500 گرمی دارا
92,500 تومان
گوشت سردست گوساله 1 کیلوگرمی دارا
185,000 تومان
گوشت مغز ران گوساله 500 گرمی دارا
92,500 تومان
گوشت مغز ران گوساله 1 کیلوگرمی دارا
185,000 تومان
گوشت ماهیچه گوساله با استخوان (اوسوبوکو) 500 گرمی دارا
81,500 تومان
گوشت ماهیچه گوساله با استخوان (اوسوبوکو) 1 کیلوگرمی دارا
162,500 تومان
گوشت ماهیچه گوساله بدون استخوان 500 گرمی دارا
99,000 تومان
گوشت ماهیچه گوساله بدون استخوان 1 کیلوگرمی دارا
197,500 تومان
گوشت راسته گوساله 500 گرمی دارا
106,000 تومان
گوشت راسته گوساله 1 کیلوگرمی دارا
212,000 تومان
گوشت رست راسته 500 گرمی دارا
100,000 تومان
گوشت رست فیله 500 گرمی دارا
136,000 تومان
گوشت فیله گوساله 500 گرمی دارا
139,000 تومان
گوشت فیله گوساله 1 کیلوگرمی دارا
278,000 تومان
بیف استراگانف 500 گرمی دارا
109,000 تومان
بیف استراگانف 1 کیلوگرمی دارا
218,000 تومان
بیفتک گوساله 500 گرمی دارا
109,000 تومان
بیفتک گوساله 1 کیلوگرمی دارا
218,000 تومان
کلیه حقوق این سایت برای شرکت هوش و دانش سپهر محفوظ می باشد
Copyright © 2015 - 2021 iBiar.com