انتخاب آدرس
مرتب سازی

بررسی قیمت و خرید آنلاین گوشت گوسفند

گوشت مغز ران گوسفندی پاک شده 500 گرمی دارا
200,000 تومان
گوشت مغز ران گوسفندی پاک شده 1 کیلوگرمی دارا
400,000 تومان
گوشت سرفیله ران گوسفندی 1 کیلوگرمی دارا
299,000 تومان
گوشت ران گوسفندی پاک شده 500 گرمی دارا
149,500 تومان
گوشت ران گوسفندی پاک شده 1 کیلوگرمی دارا
299,000 تومان
گوشت راسته گوسفند بدون استخوان 500 گرمی دارا
207,500 تومان
گوشت راسته گوسفند بدون استخوان 1 کیلوگرمی دارا
415,000 تومان
گوشت آبگوشتی 1 کیلوگرمی دارا
173,000 تومان
گوشت سردست گوسفندی پاک شده 1 کیلوگرمی دارا
283,000 تومان
گوشت گردن گوسفندی پاک کرده 1 کیلوگرمی دارا
188,000 تومان
گوشت سردست گوسفندی پاک نشده 1 کیلوگرمی دارا
239,000 تومان
گوشت قلوه گاه گوسفند 500 گرمی دارا
87,500 تومان
گوشت قلوه گاه گوسفند 1 کیلوگرمی دارا
175,000 تومان
گوشت دل و جگر و قلوه گوسفندی 1 کیلوگرمی دارا
238,000 تومان
گوشت راسته شاندیزی 500 گرمی دارا
155,000 تومان
گوشت راسته شاندیزی 1 کیلوگرمی دارا
310,000 تومان
کلیه حقوق این سایت برای شرکت هوش و دانش سپهر محفوظ می باشد
Copyright © 2015 - 2022 iBiar.com