انتخاب آدرس
مرتب سازی

بررسی قیمت و خرید آنلاین جوجه کباب

جوجه کباب آکروپلیس (یونانی) 1 کیلوگرمی دارا
77,000 تومان
جوجه کباب ایتالیایی 500 گرمی دارا
38,500 تومان
بال مکزیکی 1 کیلوگرمی دارا
59,000 تومان
جوجه کباب ایتالیایی 1 کیلوگرمی دارا
77,000 تومان
جوجه کباب مکزیکی 1 کیلوگرمی دارا
77,000 تومان
جوجه کباب مکزیکی 500 گرمی دارا
38,500 تومان
جوجه کباب لبنانی 1 کیلوگرمی دارا
77,000 تومان
جوجه کباب لبنانی 500 گرمی دارا
38,500 تومان
جوجه سیر و کره 1 کیلوگرمی دارا
77,000 تومان
کباب ترش مرغ 1 کیلوگرمی دارا
77,000 تومان
ران مرغ رسو 1 کیلوگرمی دارا
58,500 تومان
ران مرغ رسو 500 گرمی دارا
27,000 تومان
بال و کتف مکزیکی 1 کیلوگرمی دارا
59,000 تومان
بال مکزیکی 500 گرمی دارا
29,500 تومان
کتف زعفرانی 1 کیلوگرمی دارا
57,000 تومان
کتف زعفرانی 500 گرمی دارا
28,500 تومان
بال زعفرانی 1 کیلوگرمی دارا
59,000 تومان
بال زعفرانی 500 گرمی دارا
29,500 تومان
جوجه زعفرانی با استخوان 1 کیلوگرمی دارا
65,000 تومان
جوجه زعفرانی با استخوان 500 گرمی دارا
32,500 تومان
جوجه مخلوط زعفرانی 1 کیلوگرمی دارا
75,000 تومان
جوجه مخلوظ زعفرانی 500 گرمی دارا
38,000 تومان
جوجه ران زعفرانی 1 کیلوگرمی دارا
75,000 تومان
جوجه ران زعفرانی 500 گرمی دارا
37,500 تومان
جوجه سینه زعفرانی 1 کیلوگرمی دارا
75,000 تومان
جوجه سینه زعفرانی 500 گرمی دارا
37,500 تومان
بلدرچین کبابی 500 گرمی دارا
145,000 تومان
کلیه حقوق این سایت برای شرکت هوش و دانش سپهر محفوظ می باشد
Copyright © 2015 - 2022 iBiar.com