انتخاب آدرس
مرتب سازی

بررسی قیمت و خرید آنلاین گوشت مرغ

گوشت سینه بدون پوست 500 گرمی دارا
31,800 تومان
گوشت سینه بدون پوست مرغ 1 کیلوگرمی دارا
63,500 تومان
گوشت ران بدون پوست 1 کیلوگرمی دارا
60,000 تومان
گوشت ران بدون پوست مرغ 500 گرمی دارا
30,000 تومان
ماهیچه مرغ بدون پوست 1 کیلوگرمی دارا
67,000 تومان
گوشت ماهیچه مرغ بدون پوست 500 گرمی دارا
33,500 تومان
گوشت سر فیله ران مرغ 1 کیلوگرمی دارا
67,000 تومان
گوشت سر فیله ران مرغ 500 گرمی دارا
33,500 تومان
کتف مرغ 1 کیلوگرمی دارا
57,000 تومان
کتف مرغ 500 گرمی دارا
28,500 تومان
بال مرغ 1 کیلوگرمی دارا
52,500 تومان
بال مرغ 500 گرمی دارا
26,500 تومان
شنیسل ران (بدون آرد) 1 کیلوگرمی دارا
85,500 تومان
شنیسل ران (بدون آرد) 500 گرمی دارا
42,800 تومان
چیکن استراگانف 1 کیلوگرمی دارا
85,500 تومان
چیکن استرگانف 500 گرمی دارا
42,500 تومان
گوشت سینه استیکی مرغ 1 کیلوگرمی دارا
85,500 تومان
گوشت سینه استیکی مرغ 500 گرمی دارا
42,800 تومان
گوشت مرغ چرخ کرده 1 کیلوگرمی دارا
85,500 تومان
گوشت مرغ چرخ کرده 500 گرمی دارا
42,800 تومان
جوجه سینه (بی ادویه) 1 کیلوگرمی دارا
85,500 تومان
جوجه سینه (بی ادویه) 500 گرمی دارا
42,800 تومان
گوشت فیله مرغ 1 کیلوگرمی دارا
88,000 تومان
گوشت فیله مرغ 500 گرمی دارا
44,000 تومان
کلیه حقوق این سایت برای شرکت هوش و دانش سپهر محفوظ می باشد
Copyright © 2015 - 2021 iBiar.com