انتخاب آدرس
مرتب سازی

بررسی قیمت و خرید آنلاین کباب

فیله کبابی گوساله 1 کیلوگرمی دارا
425,000 تومان
فیله کبابی گوساله 500 گرمی دارا
212,500 تومان
قزل آلا کبابی 1 کیلوگرمی دارا
175,000 تومان
قزل آلا کبابی 500 گرمی دارا
87,500 تومان
میگو کبابی 1 کیلوگرمی دارا
470,000 تومان
میگو کبابی 500 گرمی دارا
235,000 تومان
کباب لقمه بسته بندی شده 500 گرمی دارا
61,000 تومان
کباب زغالی 1 کیلوگرمی دارا
214,000 تومان
کباب زغالی 500 گرمی دارا
107,000 تومان
کباب بختیاری 1 کیلوگرمی دارا
275,000 تومان
کباب بختیاری 500 گرمی دارا
137,500 تومان
کباب شاندیزی 1 کیلوگرمی دارا
310,000 تومان
کباب شاندیزی 500 گرمی دارا
155,000 تومان
کباب بلغاری 1 کیلوگرمی دارا
345,000 تومان
کباب بلغاری 500 گرمی دارا
172,500 تومان
کباب بره با استخوان 1 کیلوگرمی دارا
310,000 تومان
کباب بره با استخوان 500 گرمی دارا
155,000 تومان
کباب راسته گوسفندی 1 کیلوگرمی دارا
425,000 تومان
کباب راسته گوسفندی 500 گرمی دارا
212,500 تومان
کلیه حقوق این سایت برای شرکت هوش و دانش سپهر محفوظ می باشد
Copyright © 2015 - 2022 iBiar.com