انتخاب آدرس
مرتب سازی

بررسی قیمت و خرید آنلاین

راکلت مرغ قلبی کودک 500 گرمی دارا
17,600 تومان
کتلت مرغ کودک 500 گرمی دارا
19,850 تومان
برگر بوقلمون 90درصد کودک 500 گرمی دارا
22,000 تومان
کباب شاندیزی 1 کیلوگرمی دارا
25,200 تومان
ران مرغ رسو 500 گرمی دارا
27,000 تومان
مرغ برگر 500 گرمی دارا
27,000 تومان
مرغ برگر کودک 500 گرمی دارا
27,000 تومان
فلافل دارا
27,800 تومان
کتف زعفرانی 500 گرمی دارا
28,500 تومان
شنیسل پاچینی 500 گرمی دارا
29,000 تومان
27,550 تومان
کتلت مرغ 500 گرمی دارا
29,500 تومان
کتلت مرغ کودک 500 گرمی دارا
29,500 تومان
بال زعفرانی 500 گرمی دارا
29,500 تومان
بال مکزیکی 500 گرمی دارا
29,500 تومان
گوشت سینه بدون پوست 500 گرمی دارا
31,500 تومان
راکلت مرغ قلبی کودک 500 گرمی دارا
32,000 تومان
30,400 تومان
جوجه زعفرانی با استخوان 500 گرمی دارا
32,500 تومان
کوردن بلو 500 گرمی دارا
34,500 تومان
ناگت مرغ ستاره ای کودک 500 گرمی دارا
34,500 تومان
راکلت مرغ قلبی کودک 1 کیلوگرمی دارا
35,200 تومان
بوقلمون برگر 500 گرمی دارا
35,500 تومان
شنیسل سینه مرغ با (آرد مکزیکی) 500 گرمی دارا
37,500 تومان
35,625 تومان
شنیسل ران مرغ با آرد گندم 500 گرمی دارا
37,500 تومان
شنیسل سینه مرغ با آرد گندم 500 گرمی دارا
37,500 تومان
35,625 تومان
جوجه سینه زعفرانی 500 گرمی دارا
37,500 تومان
جوجه ران زعفرانی 500 گرمی دارا
37,500 تومان
شنیسل سینه مرغ با آرد سوخاری 500 گرمی دارا
37,500 تومان
35,625 تومان
جوجه مخلوظ زعفرانی 500 گرمی دارا
38,000 تومان
شنیتسل ران با آرد مکزیکی 500 گرمی دارا
38,000 تومان
36,100 تومان
جوجه کباب لبنانی 500 گرمی دارا
38,500 تومان
کلیه حقوق این سایت برای شرکت هوش و دانش سپهر محفوظ می باشد
Copyright © 2015 - 2022 iBiar.com