نام سفیر محله:
حمزه فتح آبادی
تلفن همراه:
09909172028
هم محله ای های عزیز:
1. اگر محدوده ی مد نظر شما برای دریافت سرویس در نقشه ی روبرو دیده می شود، یعنی قابلیت ارائه خدمات به شما وجود دارد.
2. سفیران، نمایندگان ما برای اطمینان از اجرای صحیح و کامل سفارشات شما هستند، از این امکان برای آسایش خود بهره ببرید.
3. ارسال سفارشات حداکثر یک ساعت پس از ثبت سفارش توسط سفیر بیار می باشد.
4. فروشگاه های دیگری در این منطقه در حال پیوستن به بیار هستند. تلاش ما افزایش محصولات برای تکمیل خدمت رسانی به شماست. همراهی و اعتماد شما، ضامن بقا و افزایش کیفیت سرویسِ سفیران بیار خواهد بود.
5. سفیر بیار، مسئولیت انتخاب و بسته بندی سفارشات را علاوه بر حمل و تحویل کالا به عهده دارد. از شکیبایی شما در طول مدت زمان ارسال سفارشات تشکر می کنیم.

بیار در سهروردی

ساعت کاری از ۸ صبح تا ۶ بعد از ظهر

بیار در سهروردی

نام سفیر محله:
حمزه فتح آبادی
تلفن همراه:
09909172028
ساعت کاری از ۸ صبح تا ۶ بعد از ظهر
هم محله ای های عزیز
1. اگر محدوده ی مد نظر شما برای دریافت سرویس در نقشه ی بالا دیده می شود، یعنی قابلیت ارائه خدمات به شما وجود دارد.
2. سفیران، نمایندگان ما برای اطمینان از اجرای صحیح و کامل سفارشات شما هستند، از این امکان برای آسایش خود بهره ببرید.
3. ارسال سفارشات حداکثر یک ساعت پس از ثبت سفارش توسط سفیر بیار می باشد.
4. فروشگاه های دیگری در این منطقه در حال پیوستن به بیار هستند. تلاش ما افزایش محصولات برای تکمیل خدمت رسانی به شماست. همراهی و اعتماد شما، ضامن بقا و افزایش کیفیت سرویسِ سفیران بیار خواهد بود.
5. سفیر بیار، مسئولیت انتخاب و بسته بندی سفارشات را علاوه بر حمل و تحویل کالا به عهده دارد. از شکیبایی شما در طول مدت زمان ارسال سفارشات تشکر می کنیم.