مرتب سازی

بررسی قیمت و خرید آنلاین بهین پروتئین

باز و کبابی مرغ 900 گرمی بهین پروتئین
12,020 تومان
بال کبابی مرغ 900 گرمی بهین پروتئین
12,190 تومان
جوجه گریل 400 مرغ بهین پروتئین
31,810 تومان
جوجه باربیکیو ساده 400 گرمی بهین‌ پروتئین
31,810 تومان
فیله فرانسوی 400 گرمی بهین‌پروتئین
35,150 تومان
ماهیچه گوسفند 1 کیلوگرمی بهین پروتئین
42,000 تومان
بازو ساده مرغ 900 گرمی بهین پروتئین
45,770 تومان
بال و بازو ساده 900 گرمی بهین‌پروتئین
47,290 تومان
بال ساده مرغ 900 گرمی بهین پروتئین
48,790 تومان
راسته گوساله 1 کیلو گرمی بهین پروتئین
58,340 تومان
جوجه مکزیکی 900 گرمی بهین‌پروتئین
71,580 تومان
جوجه کباب 900گرمی بهین ‌پروتئین
76,360 تومان
فیله مرغ 900 گرمی بهین پروتئین
82,730 تومان
گوشت نگین استانبولی گوساله 500 گرمی بهین پروتئین
106,740 تومان
ران بی پوست 1800 مرغ بهین پروتئین
109,190 تومان
ران و سینه بی‌پوست 1800 گرمی بهین‌پروتئین
113,720 تومان
سینه بی پوست 1800 مرغ
119,520 تومان
مغز ران مرغ 1800 گرمی بهین پروتئین
122,130 تومان
ساق بدون پوست مرغ 1800 گرمی بهین پروتئین
129,330 تومان
سینه مرغ بی استخوان بابازو 1800 گرمی بهین پروتئین
143,210 تومان
گوشت چرخکرده مخلوط 1 کیلو گرمی بهین پروتئین
160,210 تومان
خورشتی گوساله بدون استخوان 800 گرمی بهین‌پروتئین
179,000 تومان
مخلوط ران و سر دست گوساله 1 کیلو گرمی بهین پروتئین
186,760 تومان
ماهیچه گوساله بدون استخوان 1 کیلویی بهین‌پروتئین
197,730 تومان
گوشت ران گوساله بدون استخوان 1 کیلویی بهین‌پروتئین
199,840 تومان
سردست گوسفندی با استخوان 1 کیلویی بهین‌پروتئین
205,700 تومان
کلیه حقوق این سایت برای شرکت هوش و دانش سپهر محفوظ می باشد
Copyright © 2015 - 2023 iBiar.com