مرتب سازی

بررسی قیمت و خرید آنلاین فیله ماهی

فیله ماهی قزل الا رودخانه ای پروتیین هدیه مقدار 500 گرمی
37,500 تومان
فیله ماهی قزل الا رودخانه ای پروتیین هدیه مقدار یک کیلوگرم
75,000 تومان
فیله ماهی سالمون نروژی 500 گرمی دارا
580,000 تومان
فیله ماهی سالمون نروژی 1 کیلوگرمی دارا
1,160,000 تومان
فیله ماهی سوف 1 کیلوگرمی دارا
110,000 تومان
فیله ماهی سوف 500 گرمی دارا
55,000 تومان
فیله ماهی سنگسر 1 کیلوگرمی دارا
62,000 تومان
فیله ماهی سنگسر 500 گرمی دارا
31,000 تومان
فیله ماهی سرخو 1 کیلوگرمی دارا
152,000 تومان
فیله ماهی سرخو 500 گرمی دارا
76,000 تومان
فیله ماهی قزل آلا سالمونی 1 کیلوگرمی دارا
63,900 تومان
فیله ماهی قزل آلا سالمونی 500 گرمی دارا
31,950 تومان
فیله شیر ماهی 1 کیلوگرمی دارا
170,000 تومان
فیله شیر ماهی 500 گرمی دارا
85,000 تومان
فیله ماهی شوریده 1 کیلوگرمی دارا
120,000 تومان
فیله ماهی شوریده 500 گرمی دارا
60,000 تومان
فیله ماهی سالمون نروژی دودی 200 گرمی کیان ماهی خزر کاملا آماده مصرف
120,000 تومان
فیله ماهی تیلاپیا دودی 250 گرمی کیان ماهی خزر کاملا آماده مصرف
20,000 تومان
فیله ماهی قزل آلا دودی 250 گرمی کیان ماهی خزر کاملا آماده مصرف
45,000 تومان
فیله ماهی سالمون نروژی دودی 250 گرمی کیان ماهی خزر کاملا آماده مصرف
142,500 تومان
فیله ماهی ازون برون دودی 250 گرمی کیان ماهی خزر کاملا آماده مصرف
90,000 تومان
ماهی شیر فیله شده 3 کیلوگرمی آنلاین ماهی
894,000 تومان
ماهی شیر فیله شده 1/5 کیلوگرمی آنلاین ماهی
447,000 تومان
ماهی شیر بندر (سارم) فیله شده 3 کیلوگرمی آنلاین ماهی
372,000 تومان
ماهی باراکودا (چنگو) فیله شده 3 کیلوگرمی آنلاین ماهی
372,000 تومان
ماهی شیر بندر (سارم) فیله شده 1/5 کیلوگرمی آنلاین ماهی
186,000 تومان
کلیه حقوق این سایت برای شرکت هوش و دانش سپهر محفوظ می باشد
Copyright © 2015 - 2024 iBiar.com