انتخاب فروشگاه
برای مشاهده تخفیف های بیار نزدیک ترین فروشگاه را انتخاب کنید
انتخاب فروشگاه
مرتب سازی

بررسی قیمت و خرید آنلاین کتاب های علوم شهری

کتاب آب و حقوق بشر
14,000 تومان
کتاب مستند سازی تجارب مدیریتی در شهرداری تهران
8,900 تومان
کتاب سلطه و هنر مقاومت
26,900 تومان
کتاب روان شناسی شهر و زندگی روزمره
16,000 تومان
کتاب شهروندی فرهنگی-مسائل جهان شهری
19,900 تومان
کتاب ارتقای مدیریت دانش در سازمان ها
29,900 تومان
کتاب برنامه ریزی پایتخت های قرن بیستم
32,000 تومان
کتاب کیفیت زندگی شهری
16,900 تومان
کتاب فرهنگ شهرگرایی و برنامه ریزی
25,000 تومان
کتاب نظریه شهری و تجربه شهری
39,900 تومان
کتاب انسان شناسی فرهنگی
35,000 تومان
کتاب نوشته های پراکنده
24,900 تومان
کتاب سرمایه اجتماعی سرمایه بی پایان شهر
5,000 تومان
کتاب توسعه گردشگری شهری
5,900 تومان
کتاب شهر رسانه زندگی روزمره
20,000 تومان
کتاب شهر فضا زندگی روزمره
23,000 تومان
کتاب مدیریت اجتماعی و فرهنگی شهر
10,000 تومان
کتاب گرایش مرکزی و تغییرپذیری
8,000 تومان
کتاب پیمایش در تحقیقات اجتماعی
28,000 تومان
کتاب فلسفه های روانگردان
16,000 تومان
کتاب فوکوس گروه به مثابه پژوهش کیفی
10,000 تومان
کتاب برنامه کامپیوتری آمار در علوم اجتماعی
17,000 تومان
کتاب نوآوری و حیات شهری-نقدی بر مفهوم پایداری
10,000 تومان
کتاب مدیریت شهری و ارتقای هویت اسلامی انقلابی و ایرانی
9,000 تومان
کتاب بنیان های نظری در مطالعات شهری-جلد یکم
45,900 تومان
کتاب ورزش شهروندی و حقوق شهروندی
10,000 تومان
کتاب مدیران منزوی-بررسی چگونگی حضور نان در مدیریت شورا
8,000 تومان
کتاب شهرها و فرهنگ ها
32,900 تومان
کتاب در ستایش دوچرخه
8,000 تومان
کتاب جوان شهر و زندگی روزمره
15,000 تومان
کلیه حقوق این سایت برای شرکت هوش گستر ماهان محفوظ می باشد
Copyright © 2015 - 2019 iBiar.com