مرتب سازی

بررسی قیمت و خرید آنلاین گوشت

نیم شقه دست مقدار 500 گرمی پروتیین هدیه
62,500 تومان
نیم شقه ران مقدار 500 گرمی پروتیین هدیه
64,500 تومان
شقه گوسفندی نر مقدار 500 گرمی پروتیین هدیه
58,000 تومان
گوشت گوسفندی بدون استخوان پاک شده 500 گرمی پروتیین هدیه
117,500 تومان
قلم ماهیچه سردست مقدار 500 گرمی پروتیین هدیه
64,550 تومان
ماهیچه دست گوسفندی مقدار 500 گرمی پروتیین هدیه
69,730 تومان
سردست گوسفندی مقدار 500 گرمی پروتیین هدیه
78,500 تومان
ران کامل گوسفند پاک شده مقدار 500 گرمی پروتیین هدیه
78,500 تومان
گوشت قیمه ای گوساله مقدار 500 گرمی پروتیین هدیه
66,000 تومان
مغز ران گوساله مقدار 500 گرمی پروتیین هدیه
66,000 تومان
گل ماهیچه گوساله مقدار 500 گرمی پروتیین هدیه
69,500 تومان
مغز ران گوساله مقدار 500 گرمی پروتیین هدیه
66,000 تومان
گل ماهیچه گوساله مقدار 500 گرمی پروتیین هدیه
69,500 تومان
گوشت لوبیاپلویی گوساله مقدار 500 گرمی پروتیین هدیه
66,000 تومان
گوشت چرخ کرده مخلوط پروتیین هدیه مقدار 500 گرمی
67,500 تومان
ران کامل گوسفندی پاک شده پروتیین هدیه مقدار 500 گرمی
78,500 تومان
بیف استراگانف پروتیین هدیه 500 گرمی
84,500 تومان
ژیگو ران گوسفندی طعم دار شده پروتیین هدیه مقدار 500 گرمی
122,500 تومان
ادنا کباب پروتیین هدیه مقدار 500 گرمی
43,580 تومان
استیک رول فیله گوسفندی پروتیین هدیه مقدار 500 گرمی
87,250 تومان
استیک تاج دنده گوسفندی پروتیین هدیه مقدار 500 گرمی
72,500 تومان
استیک کینگ گوساله پروتیین هدیه مقدار 500 گرمی
63,000 تومان
استیک فیله مینیون پروتیین هدیه مقدار 500 گرمی
94,750 تومان
استیک پرایم ریپ پروتیین هدیه مقدار 500 گرمی
64,000 تومان
استیک نیویورکی پروتیین هدیه مقدار 500 گرمی
69,150 تومان
استیک ایسلندی گوسفندی پروتیین هدیه مقدار 500 گرمی
79,250 تومان
استیک تیبون گوسفندی پروتیین هدیه مقدار 500 گرمی
74,300 تومان
جگر سیاه گوسفندی هدیه مقدار 500 گرمی
84,000 تومان
نیم شقه دست پروتیین هدیه مقدار یک کیلوگرم
125,000 تومان
نیم شقه ران پروتیین هدیه مقدار یک کیلوگرم
129,000 تومان
کلیه حقوق این سایت برای شرکت هوش و دانش سپهر محفوظ می باشد
Copyright © 2015 - 2024 iBiar.com