مرتب سازی
فیلتر
تولید کننده:

بررسی قیمت و خرید آنلاین ماهی

فیله ماهی قزل آلا 180 گرمی هانی
41,000 تومان
ماهی حلوا سیاه 600 گرمی بیستون صید
140,880 تومان
فیله ماهی قزل سالمون 500 گرمی زر افشان جنوب
117,400 تومان
ماهی کیکلا کامل بدون بو منجمد 500 گرمی پمینا کاله
17,100 تومان
فیله سوخاری 400 گرمی 202
37,000 تومان
استیک ماهی قزل آلا سالمونی منجمد 500 گرمی پمینا کاله
72,500 تومان
فیله ماهی قزل سالمون ایرانی بدون تیغ و استخوان 500 گرمی شارین
220,000 تومان
استیک ماهی قزل آلا سالمون وکیوم 500 گرمی پنجره
63,000 تومان
فیله ماهی کوتر بدون استخوان وکیوم 600 گرمی تحفه
47,000 تومان
فیله ماهی گیش ممتاز وکیوم 400 گرمی تحفه
50,880 تومان
فیله ماهی حسون ممتاز 700 گرمی تحفه
42,000 تومان
فیش فینگر نیمه پخته 500 گرمی مارین
44,000 تومان
استیک شیر 700 گرمی زرافشان
228,100 تومان
فیله ماهی شوریده 400 گرمی تحفه
54,300 تومان
استیک ماهی شیر 700 گرمی رضوان
77,000 تومان
ماهی فیله سلطان ابراهیم 700 گرمی زرافشان جنوب
107,300 تومان
فیله استیک شیر 700 گرمی شیلات خلیج فارس نوین
253,400 تومان
ماهی تیلا پیلا 800 گرمی شیلات خلیج فارس نوین
310,300 تومان
ماهی حلوا سیاه جنوب 700 گرمی شیلات خلیج فارس نوین
388,200 تومان
فیله ماهی تیلاپیا 1000 گرمی شارین
103,000 تومان
فیله ماهی هوکی با استخوان 700 گرمی شارین
25,800 تومان
ماهی کیلکا منجمد 500 گرمی زر افشان جنوب
21,500 تومان
ماهی منجمد کیلکا 500گرمی تحفه
11,700 تومان
ماهی کیلکا 500 گرمی شیلات خلیج فارس نوین
37,000 تومان
ماهی فیله حسون 700 گرمی زرافشان جنوب
69,300 تومان
فیله ماهی هوکی تحفه
47,800 تومان
فیله هوکی 700 گرمی زر افشان جنوب
47,800 تومان
ماهی فیله هوکـی 700گرمی شیلات خلیج
89,000 تومان
فیله تیلا پیا بدون تیغ 600 گرمی زرافشان جنوب
28,600 تومان
قزل آلا شکم خالی منجمد 1000 گرمی شیلات خلیج فارس نوین
173,000 تومان
کلیه حقوق این سایت برای شرکت هوش و دانش سپهر محفوظ می باشد
Copyright © 2015 - 2023 iBiar.com