مرتب سازی

بررسی قیمت و خرید آنلاین پروتئین هدیه

قارچ کبابی پروتیین هدیه مقدار 500 گرمی
19,000 تومان
ران مرغ ویژه پروتیین هدیه مقدار 500 گرمی
24,500 تومان
بازوی مرغ بدون پوست مقدار 500 گرمی پروتیین هدیه
24,750 تومان
مرغ کامل بدون بال گردن پاک شده مقدار 500 گرمی پروتیین هدیه
25,000 تومان
بال ساده بدون نوک مقدار 500 گرمی پروتیین هدیه
27,500 تومان
بال باز و ساده مقدار 500 گرمی پروتیین هدیه
27,500 تومان
مغز ران مقدار 500 گرمی پروتیین هدیه
31,000 تومان
مغز ران مرغ پروتیین هدیه مقدار 500 گرمی
31,000 تومان
مغز ران ممتاز مرغ مقدار 500 گرمی پروتیین هدیه
31,000 تومان
سینه مرغ مقدار 500 گرمی پروتیین هدیه
32,500 تومان
ساق مرغ مقدار 500 گرمی پروتیین هدیه
32,500 تومان
ساق مرغ بدون پوست مقدار 500 گرمی پروتیین هدیه
32,500 تومان
سینه مرغ مقدار 500 گرمی پروتیین هدیه
32,500 تومان
ماهی قزل الا رودخانه ای مقدار 500 گرمی پروتیین هدیه
32,500 تومان
استیک ران مرغ پروتیین هدیه مقدار 500 گرمی
32,550 تومان
جوجه کباب اسپیشیال با طعم خردل پروتیین هدیه مقدار 500 گرمی
32,750 تومان
جوجه کباب با طعم کره جعفری پروتیین هدیه مقدار 500 گرمی
32,750 تومان
جوجه کباب مدیترانه ای پروتیین هدیه مقدار 500 گرمی
32,750 تومان
جوجه کباب اسپایسی پروتیین هدیه مقدار 500 گرمی
32,750 تومان
جوجه کباب اسپایسی پروتیین هدیه مقدار 500 گرمی
32,750 تومان
جوجه لاری پروتیین هدیه مقدار 500 گرمی
32,750 تومان
جوجه کباب تندوری پروتیین هدیه مقدار 500 گرمی
32,750 تومان
جوجه زعفرانی مقدار 500 گرمی پروتیین هدیه
32,750 تومان
جوجه ترش پروتیین هدیه مقدار 500 گرمی
32,750 تومان
جوجه کباب اسموکی پروتیین هدیه مقدار 500 گرمی
32,750 تومان
شنیسل سینه پروتیین هدیه مقدار 500 گرمی
34,500 تومان
بال زعفرانی مقدار 500 گرمی پروتیین هدیه
36,000 تومان
بال اسپایس مقدار 500 گرمی پروتیین هدیه
36,000 تومان
بال و بازوی زعفرانی مقدار 500 گرمی پروتیین هدیه
36,000 تومان
بال و کتف زعفرانی پروتیین هدیه مقدار 500 گرمی
36,000 تومان
کلیه حقوق این سایت برای شرکت هوش و دانش سپهر محفوظ می باشد
Copyright © 2015 - 2023 iBiar.com