عسل چهل گیاه مجموعه زنبورداری پیرانکو، 100% طبیعی و با کیفیت ممتاز و دارای عطری ملایم می باشد. این عسل در آزمایشگاه صنایع غذایی مورد آزمون قرار گرفته و برگه آنالیز آن قابل مشاهده است.
#عسل #عسل چهل گیاه #عسل طبیعی #عسل خالص
عسل چهل گیاه مجموعه زنبورداری پیرانکو، 100% طبیعی و با کیفیت ممتاز و دارای عطری ملایم می باشد. این عسل در آزمایشگاه صنایع غذایی مورد آزمون قرار گرفته و برگه آنالیز آن قابل مشاهده است. #عسل #عسل چهل گیاه #عسل طبیعی #عسل خالص
کلیه حقوق این سایت برای شرکت هوش گستر ماهان محفوظ می باشد
Copyright © 2015 - 2020 iBiar.com