یکی از فواید مصرف ماهی های غنی از امگا-3 مانند ماهی سرخو تنظیم عملکرد ماهیچه های قلب می?باشد که خطر حملات قلبی و مرگ را کاهش می?دهند. محققین امریکایی مطالعاتی را برروی 85 بیمار قلبی مسن انجام دادند.در این تحقیق نیمی از بیماران روزانه 2 گرم روغن ماهی و نیمی دیگر از بیماران روزانه 2 گرم روغن سویا مصرف می کردند.در بیماران هر دو گروه به طور مشخص عملکرد ماهیچه قلب بهبود یافته بود.در گروه مصرف کننده روغن ماهی این بهبود در پایان هفته دوم دیده شد، در حالی که در مصرف کنندگان روغن سویا در هفته هشتم بهبود حاصل شده بود.در عین حال در این تحقیقات نکات منفی هم وجود داشت به این صورت که 41? از مصرف کنندگان روغن ماهی دچارسوء هاضمه شدند در صورتی که 16? از مصرف کنندگان روغن سویا دچار این مشکل شده بودند.مطالعات نشان می دهد که یک رژیم غذایی سالم حاوی روغن امگا-3 در کنار ورزش، وزن مناسب و استراحت کافی یک زندگی سالم را به ارمغان می آورد.مصرف حداقل 3-1 بار ماهی در ماه مانع از بروز حملات قلبی می?شود. منبع: غذا https://www.ibiar.com/Department/4 خرید گوشت، خرید ماهی، خرید ماهی سرخو
کلیه حقوق این سایت برای شرکت هوش و دانش سپهر محفوظ می باشد
Copyright © 2015 - 2022 iBiar.com