کراکر همان نان های ترد قدیمی است. برای ماندگاری آنرا بصورت رشته در آورده و بعد به آن نمک می زدند کراکر گندمی اسده ترین نوع آن است. منبع: ایران کوک https://www.ibiar.com/Department/1 خرید کراکر، خرید چوب شور، خرید کراکر چوب شور آلبینا شیرین عسل
کلیه حقوق این سایت برای شرکت هوش و دانش سپهر محفوظ می باشد
Copyright © 2015 - 2023 iBiar.com